Congratulations to our 2019 Award Recipients

IEEE Systems Council is pleased to congratulate the following recipients of the 2019 IEEE Systems Council Awards.

2019 Outstanding Service Award

Photo:

Paolo Carbone

Further details are available here


James O. Gray Scholarship

Mayra Yucely Beb Caal

Graduate

S. Varun Kumar

Undergraduate

Further details are available here


IEEE Systems Journal Best Paper Award

Kun Wang, Jun Yu, Yan Yu, Yirou Qian, Deze Zeng, Song Guo, Yong Xiang, Jinsong Wu

Samaresh Bera, Sudip Misra, Sanku Kumar Roy, Mohammad S. Obaidat

Weigang Hou, Zhaolong Ning, Lei Guo, Zhikui Chen, Mohammad S. Obaidat

Zheng Li, Rajiv Ranjan, Liam O'Brien, He Zhang, Muhammad Ali Babar, Albert Y. Zomaya, Lizhe Wang

Further details are available here